86- Un nuevo país en Sudamérica | VENEZUELA

Salvadores convertidos en tiranos, libertadores revolucionarios contagiados por una extraña fiebre capitalista acaparadora. Poder que da ego, poder que da juguetes, poder que da poder.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!